Česká spondylochirurgická společnost

Czech Spine Surgery Society

Česká Spondylochirurgická Společnost

byla založena v roce 1999. Vznikla sdružením neurochirurgů, ortopedů a traumatologů, kteří se věnují operačnímu léčení onemocnění a úrazů páteře a míchy.

Za krátkou dobu své existence dosáhla spondylochirurgická společnost mnoha z cílů, které si v době svého vzniku vytkla.

Prokázala životnost konceptu spolupráce ortopedů, neurochirurgů a traumatologů v jedné odborné společnosti. Stala se stabilní a respektovanou součástí ČLS JEP. Uspořádala pět úspěšných výročních kongresů. Vypracovala a obhájila koncepci oboru. Vytvořila databázi operačních výkonů a na jejím základě kriteria pro kategorizaci spondylochirurgických pracovišť. Navrhla a obhájila síť spinálních jednotek a dosáhla jejich systemizace formou metodického opatření MZd. Byl navržen Český národní registr spinálních lézí. Naše společnost vstoupila do dohodovacího jednání s VZP s cílem zvýšení úhrady za spondylochirurgické výkony. Vedla jednání o vytvoření samostatného specializačního oboru - spondylochirurgie. Ve spolupráci se Slovenskou spondylochirurgickou společností bylo zahájeno vydávání odborného časopisu s názvem Acta spondylologica. Kontakty se Spine Society of Europe (SSE) přinesly české spondylochirurgii prestižní pozice a zejména pak konání evropského kongresu v našem hlavním městě v roce 2003.

Tyto www stránky Vás seznámí s děním v této odborné společnosti...