Česká spondylochirurgická společnost

Czech Spine Surgery Society

Annual Award

Výroční cena výboru České spondylochirurgické společnosti (ČSChS) za publikaci v předchozím kalendářním roce

(statut)

 1. cena je udělována 1x ročně u příležitosti výročního kongresu ČSChS
 2. žadatel pošle na adresu prezidenta společnosti kopii práce publikované v předchozím roce v oponovaném časopise
 3. žadatel musí být prvním autorem předkládané práce
 4. cena je dotována z prostředků ČSChS, činí 10.000,- Kč
 5. autor přednese teze své práce v 10 min. přednášce v rámci kongresu
 6. předmětem předkládané původní práce musí být výsledky základního nebo klinického výzkumu v problematice páteře a míchy
 7. práce nemusí odpovídat tématům kongresu
 8. o laureátu rozhoduje komise, složená z prezidenta společnosti, 2 místopředsedů, vědeckého sekretáře a prezidenta výročního kongresu
 9. rozhodování může probíhat korespondenčně
 10. konečný termín pro přijetí přihlášky je 4. 8. 2021

Pozn.:

 1. autor k žádosti přiloží krátký dopis, v němž sděluje, že se hlásí o Výroční cenu výboru ČSChS za příslušný rok
 2. datum nejpozdějšího odeslání přihlášky poštou (otisk poštovního razítka) nebo emailem musí předcházet zahájení výročního kongresu o 8 týdnů. Práce dodaná po tomto termínu nebude do soutěže přijata