Česká spondylochirurgická společnost

Czech Spine Surgery Society

Výbor

Adresář členů výboru České spondylochirurgické společnosti

Jméno/funkce Adresa e-mail

MUDr. Pavel Barsa, Ph.D.

předseda

Neurocentrum
Krajská nemocnice Liberec
Husova 10
460 63 Liberec


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

doc. MUDr. Lumír Hrabálek, Ph.D.

místopředseda

Neurochirurgická klinika, FN Olomouc
IP. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

prof. MUDr. Jan Štulík, Ph.D.

místopředseda

Klinika spondylochirurgie 1. LF UK a FN Motol
Spondylochirurgické oddělení
FN Motol Praha
V Úvalu 84
150 06 Praha 5


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

MUDr. Jan Cienciala, Ph.D.

vědecký sekretář

Ortopedická klinika FN Brno
Jihlavská 20
625 00 Brno


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

doc. MUDr. Petr Vaněk, Ph.D.

člen výboru

Ústřední vojenská nemocnice Praha
U Vojenské nemocnice 1200
169 02 Praha 6


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

MUDr. Roman Kučera

člen výboru

Neurochirurgické oddělení
Nemocnice Na Homolce
Röntgenova 2
150 30 Praha 5


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

doc. MUDr. Ján Kočiš, Ph.D.

člen výboru

Klinika traumatologie LFMU
se Spinální jednotkou
v Úrazové nemocnici v Brně
Ponávka 6
662 50 Brno


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

prof. MUDr. Martin Krbec, CSc

člen výboru

Ortopedická klinika FNKV
FN Královské Vinohrady
Praha


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

doc. MUDr. Martin Repko, Ph.D.

člen výboru

Ortopedická klinika FN Brno
Jihlavská 20
625 00 Brno


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

prim. MUDr. Richard Lukáš, Ph.D.

čestný prezident

Traumacentrum se Spinální jednotkou
Krajská nemocnice Liberec
Husova 10
460 63 Liberec


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Revizní komise    

MUDr. Michael Mrůzek, Ph.D.

člen revizní komise

Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790/5
708 52 Ostrava Poruba


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

MUDr. Tomáš Vyskočil

člen revizní komise

Klinika spondylochirurgie 1. LF UK a FN Motol
Spondylochirurgické oddělení
FN Motol Praha
V Úvalu 84
150 06 Praha 5


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

MUDr. Petr. Vachata, Ph.D. MBA

člen revizní komise

Neurochirurgická klinika UJEP
Krajská zdravotní, a.s.
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ekonomický sektretář    

MUDr. Pavel Kacerovský

Ortopedie
Šrámkova 2A
400 11 Ústí nad Labem


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.