Česká spondylochirurgická společnost

Czech Spine Surgery Society

Inaugural Letter

V Praze dne 3. 1. 2012

Vážené dámy, vážení pánové, milí kolegové,

dovolte mi krátké zamyšlení při příležitosti zvolení nového výboru ČSCHS, jejíž jste členem. Moji předchůdci, významní páteřní chirurgové současnosti, vytvořili odborně i společensky respektovanou společnost. Ze slávy našich předchůdců ovšem nelze dlouhodobě těžit, rozhodli jsme se proto zvolit v následujícím volebním období pozměněnou strategii s důrazem na ekonomiku společnosti, vědu a vzdělávání.

Hlavními prioritami činnosti výboru ČSCHS pro volební období 2012-2014 je oživení a ozdravení ekonomické situace ČSCHS s důrazem na důsledné a efektivní využití mandatorních příjmů a výdajů. Důsledné vybírání členských příspěvků a poplatků za posudkovou činnost by mělo výrazně zlepšit ekonomickou situaci společnosti. Rovněž plánujeme reklamní činnost na webových stránkách ČSCHS.

Dalším cílem je obnovení úzké spolupráce s časopisem European Spine Journal a opětovné uvedení naší společnosti mezi ?affiliated societies?. V současné době je obnovení spolupráce ? na spadnutí? a pouze dokončujeme detaily. V nebližší době budou 20 českým a slovenským pracovištím zaslána první čísla časopisu.

Za velmi prestižní považujeme znovuzavedení každoročních výročních kongresů ČSCHS včetně výročních schůzí členské základny ČSCHS jako nejvyššího orgánu ČSCHS s možností změn ve stanovách společnosti. V roce 2012 bude výroční kongres ČSCHS uspořádán v Brně u příležitosti významného životního jubilea prvního předsedy společnosti prof. Vlacha.

Již několik let se snažíme zavést mechanismus jednotného postgraduálního vzdělávání ve spondylochirurgii v rámci České Republiky, zatím však bez hmatatelného úspěchu. Budeme pokračovat ve snaze prosadit naše zájmy na poli postgraduálního vzdělávání v ČR a pokusíme se efektivně napojit na systém postgraduálního vzdělávání v rámci EU.
Vážení kolegové, dovolte mi popřát Vám v novém roce hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Za výbor ČSCHS,

Jan Štulík
předseda ČSCHS