Česká spondylochirurgická společnost

Czech Spine Surgery Society

Contact

Position:
místopředseda
Address:
Klinika spondylochirurgie 1. LF UK a FN Motol
Spondylochirurgické oddělení
FN Motol Praha
V Úvalu 84
Praha 5
150 06
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.