Česká spondylochirurgická společnost

Czech Spine Surgery Society

Seznam spondylochirurgických pracovišť ČR

Seznam spondylochirurgických pracovišť ČR na základě dat roku 2012 

Název pracoviště Kategorie

 1. Neurochirurgická klinika FN Hradec Králové
 2. Neurochirurgie FN Ostrava-Poruba
 3. Neurochirurgická klinika FN Olomouc
 4. Neurochirurgké oddělení Nemocnice Na Homolce
 5. Neurochirurgké oddělení Městské nemocnice Ostrava - Fifejdy
 6. Neurochirurgická klinika ÚVN Praha Střešovice
 7. Spondylochirurgické centrum FN Motol Praha
 8. Ortopedická klinika FN Brno Bohunice
 9. Ortopedická klinika FN Královské Vinohrady
10. Spinální tým (Nch a Traum) Krajské nemocnice Liberec
11. Spinální tým (Nch a Orto) Krajské Masarykovy nemocnice Ústí n. L.

A

12. Spinální jednotka ÚN Brno
13. Neurochirurgie Krajská nemocnice Pardubice
14. Neurochirurgická klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno
15. Ortopedická klinika FN Plzeň
16. Oddělení chirurgie páteře Karvinské hornické NsP
17. Neurochirurgické oddělení FN Motol
18. Neurochirurgické oddělení FN Brno - Bohunice
19. Neurochirurgické oddělení Baťovy nemocnice Zlín
20. Neurochirurgké oddělení Nemocnice Pardubice
21. Neurochirurgická klinika FN Plzeň
22. Neurochirurgické oddělení Nemocnice České Budějovice a.s.

B